Strona główna » Sakramenty » Małżeństwo

Sakrament małżeństwa Drukuj
Sakramenty

Narzeczeni zgłaszają się w biurze parafialnym na 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa. Termin pierwszego spotkania uzgadniają uprzednio z ks. Proboszczem. W biurze parafialnym zgłaszają się z następującymi dokumentami:

  • dowód osobisty,
  • metryka chrztu świeżej daty,
  • zaświadczenie o ukończeniu katechez dla narzeczonych,
  • zaświadczenie z poradni rodzinnej,
  • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego.
Ostatnia aktualizacja: niedziela, 5 lipca 2020 r., 13:37