Strona główna

Drukuj
Strona główna - Wpisy okolicznościowe strony głównej

Nie bójcie się!
Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem wszystkich ludzi:
dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan!

Łk 2, 10-11

Naród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką.
Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło.
Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.

Iz 9, 1.5