Modlitwy różne

Boże, Ojcze Miłosierny…

Boże, Ojcze Miłosierny,
pomóż nam codziennie wybierać dobro w naszym życiu, pomóż nam codziennie iść drogą miłości i odrzucać grzech.
W szczególny sposób oddajemy Ci, nasz Ojcze w niebie,
tych, którzy zagubili się na drogach świata,
tych, którzy nie kochają,
bo nie odnaleźli Ciebie – Miłości Miłosiernej.
W Twoim Miłosierdziu, pochyl się Ojcze nad nami.
Ufamy Tobie i wierzymy w Ciebie,
Ty jesteś Bogiem Wszechmocnym, Ty wszystko możesz,
tylko Ty możesz odnaleźć tych, którzy się pogubili,
bo Ty jesteś Miłością.
Amen.

o. Franciszek Jordan

Modlitwa za Kościół katolicki

Książę Kościoła i odwieczny Stróżu Ludu Bożego,
racz powiększyć liczbę wiernych,
powołać na sługi gorliwych apostołów
i wielkodusznych obrońców sprawy Bożej.
Nie pozwól, aby triumfowała nieprawość.
Broń Stolicę Piotrową, śpiesz jej z pomocą w każdej potrzebie,
zwiąż jak najsilniej serca wszystkich wiernych
z ośrodkiem jedności katolickiego świata.
Amen.

Modlitwa za Polskę

Boże, nasz Ojcze,
dziękujemy Ci za Anioła Stróża Polski,
którego dałeś Narodowi naszemu, by strzegł naszej Ojczyzny.
Oręduj za nami u Boga, byśmy dobrze używali naszej wolności.
Wypraszaj każdemu z nas dar Bożej Mądrości,
abyśmy umieli bronić prawdziwych wartości,
żyjąc według zasad moralnych i wskazań sumienia.
Oświecaj nas, abyśmy wybierali to, co służy dobru naszej Ojczyzny
i byli wierni wartościom Bożym,
dla których nasi Ojcowie przelewali swoją krew i ginęli.
A mnie wyjednaj u Boga łaskę, o którą pokornie proszę
przez Twoje przemożne wstawiennictwo.
Amen.

Modlitwa za cały świat

Pomimo pokojowych układów i umów,
świat wciąż jest rozdarty i skłócony.
Pełno w nim nienawiści i lęku.
Ludzie boją się nowej wojny, nieludzkiej przemocy i zagłady.
Święty Michale Archaniele, wysłanniku Boga miłości,
okaż swą zwycięską moc i obroń świat przed tragedią wojny,
rozpaczy i nienawiści.
A szatana - sprawcę wszelkiego zła,
niepokojów, rozbicia i niezgody, strąć do piekieł.

Trzy egzorcyzmy proste:

  • za Kościół katolicki,
  • Ojczyznę
  • i cały świat.

książeczka „Rycerstwo św. Michała Archanioła”, str. 57-76
lub „Walczmy z szatanem” ks. M. Polak CSMA

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Stróżu mój,
razem z Tobą uwielbiam Pana Boga,
którego Ty ustawicznie oglądasz twarzą w twarz
i w Nim poznajesz Jego świętą wolę.
Dziękuję Ci za Twoją obecność i za natchnienia do dobrego.
Wspomagaj mnie, abym zawsze wypełniał to, co się Bogu podoba,
i razem z Tobą i wszystkimi Aniołami i Świętymi
wychwalał Go na wieki wieków w Niebie.
Amen.

Aniele Boży Stróżu mój,
przy mnie idź na przedzie
po jasnej drodze co do nieba wiedzie.
Kieruj, oświecaj, dawaj ostrzeżenia,
pragnę wykonać twe święte natchnienia.
Amen.

Modlitwa do Świętego Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy,
a Ty, Książe wojska niebieskiego,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.

książeczka „Rycerstwo św. Michała Archanioła”

Modlitwa za kapłana

O Jezu Wieczny i Najwyższy Kapłanie,
zachowaj Swojego sługę w głębi Twojego Najświętszego Serca,
aby nikt nie mógł mu zaszkodzić.
Zachowaj bez grzechu jego poświęcone ręce,
które codziennie dotykają Twojego Najświętszego Ciała.
Zachowaj bez grzechu jego usta,
które są zwilżone Twoją Najdroższą Krwią.
Zachowaj w czystości jego serce,
na którym jest odciśnięta pieczęć Twojego chwalebnego kapłaństwa
i chroń go od ziemskich pożądliwości.
Daj, aby wzrastał w miłości do Ciebie
i zachowaj go od świeckich skłonności.
Udziel mu siły do przemiany serc, jak przemienia chleb i wino.
Błogosław jego pracy, aby przynosiła obfite owoce
i obdaruj go koroną wiecznej chwały.
Amen.

św. Jan Maria Vianney

Modlitwa o uzdrowienie Drzewa Rodzinnego

Ojcze Przedwieczny,
staję przed Tobą jako dziecko,
w ogromnej potrzebie Twojej pomocy.
W potrzebie zdrowia fizycznego, emocjonalnego i duchowego.
Potrzebuję także uzdrowienia w stosunkach międzyludzkich.
Wiele z tych problemów spowodowały moje błędy,
zaniedbania i grzechy, za co pokornie
błagam Cię, Panie, o przebaczenie.
Proszę również o przebaczenie moim przodkom,
których upadki pozostawiły wpływ na mnie w formie tendencji
do powtarzających się, niechcianych zachowań
w ciele, umyśle i duszy.
Racz uzdrowić mnie, Panie, z tych wszystkich niedoskonałości.
Z Twoją pomocą, Boże mój, szczerze przebaczam wszystkim,
żyjącym i zmarłym członkom mego drzewa rodzinnego,
którzy bezpośrednio skrzywdzili mnie
lub moich ukochanych w jakikolwiek sposób;
także tym, których grzechy przyczyniły się
do naszych cierpień i niedoskonałości.
W Imię Twego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa
i Mocą Ducha Świętego proszę Cię, Ojcze,
uwolnij mnie i całe moje drzewo genealogiczne od wpływu zła.
Uwolnij tak żywych, jak i umarłych członków drzewa rodzinnego,
włączając tych z adopcyjnych gałęzi
i tych z dalszych relacji rodzinnych,
od wszelkich niezdrowych powiązań.
Przez Twe miłujące zainteresowanie nami,
Ojcze Niebieski, zmiłuj się za nami

Modlitwa przed podjęciem ważnej decyzji

Kochany mój Aniele Stróżu i wierny Przyjacielu.
Ty wiesz, że znajduję się obecnie w obliczu
podjęcia ważnej dla mnie decyzji
(można tu przedstawić, jaka to decyzja)
Przyjdź mi z pomocą, abym dokonał(-a)
słusznego i właściwego wyboru,
który się będzie podobał Bogu
i będzie zgodny z Jego wolą.
Amen.

Modlitwa przed zawarciem związku małżeńskiego

Pozdrawiam Cię, mój Aniele Stróżu i błogosławię.
Uwielbiam Boga, którego Ty możesz oglądać twarzą w twarz.
Ufając w Bożą i Twoją miłość do mnie,
pragnę powierzyć Ci moją decyzję
zawarcia związku małżeńskiego z (podać imię).
Gorąco Cię proszę, pomóż mi poznać,
czy mój wybór jest zgodny z wolą dobrego Boga.
Gdyby zaś do zawarcia tego związku nie doszło,
umocnij mnie w trudnych dla mnie chwilach
i daj mi światło zrozumienia i poznania tego,
czego Bóg oczekuje ode mnie,
i tak mnie prowadź, aby Jego wola
w całym moim życiu spełniała się.
Amen.

Modlitwa matki do Anioła Stróża poczętego dziecka

Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu dzieciątka,
które zostało poczęte w mym łonie.
Uwielbiam Boga, którego Ty oglądasz twarzą w twarz.
Ja, matka dziecka, które ma się narodzić,
proszę Cię, udzielaj mi potrzebnych natchnień,
abym czyniła wszystko, co jest potrzebne,
by szczęśliwie urodzić zdrowe dziecko.
Amen.

Modlitwa rodziców do Anioła Stróża dziecka udającego się na zabawę

Aniele Stróżu naszej córki/naszego syna (wymienić imię),
czuwaj nad nią/nim, aby nic jej/jemu się złego nie przytrafiło
i aby szczęśliwie wróciła/wrócił do domu.
Strzeż jej/jego duszy i ciała,
o co gorąco i całym sercem Cię prosimy.
Amen.

Modlitwa w drodze do pracy

Pozdrawiam Was, Aniołowie Stróżowie wszystkich,
z którymi będę dzisiaj pracować.
Wspierajcie nas, abyśmy byli dla siebie nawzajem mili i życzliwi
i mogli przeżyć ten dzień ku chwale Bożej.
Amen.

Modlitwa w chorobie

Pozdrawiam Cię, Aniele, mój Stróżu.
Wiem, że jesteś przy mnie,
choć nie mogę oglądać Cię oczami ciała.
Ty zawsze troszczysz się o mnie i pragniesz mojego dobra.
Dziękuję Ci za pomoc, jakiej mi stale udzielasz.
A teraz proszę Cię, abyś mnie umocnił w chorobie
i żebym dzięki Twojej pomocy mógł (mogła) ją cierpliwie znosić.
Pomóż mi ofiarować wszystkie moje cierpienia w intencjach,
jakie są najbardziej potrzebne do zbawienia duszy mojej i innych.
Zarazem jednak proszę Cię,
abym mógł (mogła) jak najszybciej wrócić do zdrowia
i wypełniać zgodnie z wolą Bożą moje codzienne obowiązki.
Amen.

Modlitwa do Aniołów Stróżów osób konających

Pozdrawiam wszystkich Aniołów Stróżów osób,
które dziś mają odejść z tego świata.
Umacniajcie je w cierpieniu i chwili konania.
Oby potrafiły przebaczyć wszystkim,
którzy wyrządzili im w życiu jakąś krzywdę
i pojednali się z Bogiem,
aby nikt nie odszedł z tego świata z przekleństwem na ustach,
bez łaski pojednania z Bogiem w sakramencie spowiedzi świętej
i szczerego żalu za wszelkie popełnione zło.
Amen.

„Modlitwy i litanie od Aniołów Stróżów”, wydawnictwo Verbinum

Prośby

(Modlitewnik ? „Ze św. Aniołami przez życie”, str. 151, 152)

Święty Aniele, któremu Bóg w Swojej dobroci powierzył opiekę nade mną, bądź mi opiekunem we wszystkich przedsięwzięciach; pocieszaj mnie w smutku, pokrzepiaj w zniechęceniu.

Wyjednaj mi łaskę uważnego słuchania świętych natchnień i wiernego wprowadzania ich w życie, a także tę łaskę, o którą proszę w tej nowennie. Broń mnie przed wszystkimi pokusami i próbami tego życia, a zwłaszcza w godzinie mojej śmierci. Doprowadź mnie przed oblicze mojego Stworzyciela, do przybytku wiecznej szczęśliwości. Amen.

Koronka do Aniołów Stróżów

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

(Na dużych ziarenkach): Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata.

(Na małych ziarenkach): Bądź uwielbiony Boże w Aniołach Stróżach wszystkich ludzi świata.

(Na zakończenie 3 razy): Dla wstawiennictwa Aniołów Stróżów wszystkich ludzi świata, Panie nieba i ziemi ulituj się nad nami i ulituj się nad światem.

Prośby do św. Aniołów

(Modlitewnik ? „Ze św. Aniołami przez życie”, str. 55)

Błagajmy Boga, abyśmy z radością przyjmowali Jego Słowo na wzór Aniołów, którzy pełnią Jego wolę. Wołajmy do Niego:
- Królu Aniołów zmiłuj się nad nami.
Panie, przyjmij nasze prośby za pośrednictwem Aniołów,
- niech wzniosą się do Ciebie jak wonne kadzidło.
Niech Aniołowie zaniosą nasze ofiary
- na Twój ołtarz w niebie.
Daj, abyśmy mogli razem z Aniołami śpiewać Twoją chwałę na wysokości,
- a na ziemi zwiastować pokój ludziom.
Spraw, aby przy końcu naszego życia Aniołowie prowadzili nas do raju,
- do radosnej społeczności Świętych.
Niech święty Michał zaprowadzi dusze wiernych zmarłych
- do światłości wiekuistej.

Ostatnia aktualizacja: niedziela, 6 lutego 2011 r., 20:53
 

Pogotowie modlitewne

Potrzebujesz modlitwy? Napisz swoją intencję, a Rycerze Świętego Michała Archanioła, za wstawiennictwem Chórów Anielskich, przedstawią ją Ojcu Niebieskiemu.


Uwaga:
w przesłanych intencjach będziemy modlić się na najbliższym spotkaniu naszego Zastępu.