Strona główna » Grupy duszpasterskie » Zastęp Rycerstwa św. Michała Archanioła » Nowenna do św. Michała Archanioła i Aniołów Stróżów

Nowenna do św. Michała Archanioła i Aniołów Stróżów

Modlitwa wstępna

„Nowenna do św. Michała Archanioła i Aniołów”, str. 8

Ojcze Przedwieczny Synu Boży i Duchu Święty razem z Maryją Niepokalaną, Królową Aniołów, ze św. Michałem Archaniołem i zastępami Aniołów ? uwielbiamy Cię, Trójco Przenajświętsza.

Ofiarujemy Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Chrystusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie, na wszystkich ołtarzach świata jako przebłaganie za grzechy, zniewagi, obojętność całego świata i naszego pokolenia.

Boże nieskończony! Przez zasługi Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, pomnażaj naszą wiarę, nadzieję i miłość, daj każdemu z nas wzrost w świętości i wspomóż nas w naszych potrzebach.

Spraw, aby całe nasze życie było hymnem uwielbienia i osiągnąwszy Królestwo niebieskie, niech ze św. Michałem Archaniołem i św. Aniołami śpiewamy Ci wiecznie: Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg Zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, a na ziemi pokój nam, w których Ty znajdujesz upodobanie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pieśń

Wznoszę ręce me wzwyż
Z moich ust chwała brzmi
Sercem pełnym wdzięczności
Błogosławić Cię chcę.
Błogosławić Cię chcę 2x
Sercem pełnym wdzięczności
Błogosławić Cię chcę.

Modlitwa przeproszenia

„Nowenna do św. Michała Archanioła i Aniołów”, str.67

Boże nasz, stojąc przed Tobą z sercem skruszonym i upokorzonym, uznajemy, ze jesteśmy grzesznikami. Tyle razy wzgardziliśmy Twoją łaską i natchnieniami anielskimi, idąc za własną wygodą, przyjemnością i za podszeptami naszego nieprzyjaciela. Przebacz nam Boże, Ojcze najmiłosierniejszy! Niech Krew Jezusa zmyje nasze przewinienia!

Licząc na wstawiennictwo św. Michała Archanioła i Aniołów
- Przepraszamy Cię Panie.

 • Za grzechy całego świata i za nasze grzechy osobiste, którymi znieważyliśmy Twój majestat. Licząc…
  - Przepraszamy cię, Panie.
 • Za zabijanie dzieci nienarodzonych, nieposzanowania starców i kalek, za lekceważenie, jakie okazujemy chorym i cierpiącym. Licząc…
  - Przepraszamy cię, Panie.
 • Za znieważanie Ciebie, naszego Stwórcy, za to, że nie szanujemy naszej godności ludzkiej przez grzechy pijaństwa i narkomanii. Licząc…
  - Przepraszamy cię, Panie.
 • Za nienawiść i brak przebaczenia tym, którzy nas skrzywdzili. Licząc…
  - Przepraszamy cię, Panie.
 • Za brak otwarcia się na działanie Ducha Świętego. Licząc…
  - Przepraszamy cię, Panie.
 • Za opieszałość i lenistwo w naszym życiu chrześcijańskim. Licząc…
  - Przepraszamy cię, Panie.
 • Za to, że rzadko czytamy Pismo Święte i tracimy czas na oglądanie telewizji, wideo i na przyjemności ziemskie. Licząc…
  - Przepraszamy cię, Panie.
 • Za to, że zapominamy, że jesteś obecny w nas i naszych braciach. Licząc…
  - Przepraszamy cię, Panie.
 • Za to, że nie idziemy za natchnieniami i oświeceniami Twoich świętych Aniołów. Licząc…
  - Przepraszamy cię, Panie.
 • Za to, że nie dajemy Chrystusowi miejsca w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. Licząc…
  - Przepraszamy cię, Panie.
 • Za to, że nie wykonujemy Twej świętej woli wyrażonej w przykazaniach, nie szanujemy niedzieli i dni świętych. Licząc…
  - Przepraszamy cię, Panie.
 • Za naszą pychę, zmysłowość i chciwość, za szukanie dobra jedynie dla nas samych i nie dostrzeganie bliźnich. Licząc…
  - Przepraszamy cię, Panie.

Pieśń

O Wodzu Dusz potężny
Patronie święty nasz
miecz w górę dzierżąc mężny
Przed Panem trzymasz straż
Błogosław nam dziś z nieba
Błagalną wznosim dłoń
Pomocy Twej nam trzeba
Michale święty broń

Czart czyha na nas z sidłem
I bój nam wydał świat
Rozkoszą, złud mamidłem
Zatruwa życia kwiat
W tej walce z piekła mocą
Co rani naszą skroń
Przybywaj nam z pomocą
Od śmierci wiecznej broń

Modlitwa dziękczynna

„Nowenna do św. Michała Archanioła i Aniołów”, str.69

Jakże dobrym jesteś Panie, wobec nas, swych niewdzięcznych stworzeń! Któż wyśpiewa należycie Twoją miłość i dobroć nieskończoną? Wzywamy więc niebo i ziemię, Królową Aniołów i Ciebie Książę niebios ? Michale oraz Świętych Aniołów, aby złożyć dzięki Bogu i Zbawicielowi naszemu za to, że teraz możemy być przy Tobie i wielbić Ciebie. Dziękujemy Ci Panie!
- Aniele Boży, który jesteś moim Stróżem, oświecaj mnie, strzeż mnie i kieruj mną, jako że zostałem powierzony twojej opiece niebieskiej. Amen.

Aniele Stróżu mój, dziękuję Ci,
- że otaczałeś mnie swoją opieką i czuwałeś nade mną od dnia, w którym woda chrztu Św. Obmyła moją duszę z winy pierworodnej i przywróciła do niewinności.
Aniele Stróżu mój, dziękuję Ci
- za Twoje święte natchnienia, które pomogły mi w poznawaniu pierwszych pojęć prawdy, dobra i wiary.
Aniele Stróżu mój, dziękuję Ci
- za czułą troskę jaką otaczałeś mnie w dzieciństwie i całym moim życiu.
Aniele Stróżu mój, dziękuję Ci
- że Ty przyjacielu mojej duszy ? zamiast opuścić mnie z powodu moich niewierności, odpowiedziałeś jeszcze gorliwszą troską i częstszymi ostrzeżeniami.
Aniele Stróżu mój, pokornie Ci dziękuję
- bo dzięki Twojej czułej opiece nad moją duszą, powróciłem na drogę przykazań Bożych.
Aniele Stróżu mój, uciekam się pod Twoją opiekę z pokorą i ufnością.
- Prowadź mnie, żebym trwając w dobrych postanowieniach, mógł osiągnąć kiedyś wieczne szczęście.
Aniele Stróżu mój, dziękuję Ci najgoręcej
- za dobrodziejstwa, które od Ciebie otrzymywałem i otrzymam. Strzeż mnie przed grzechem, abyś mógł zabrać mnie ze sobą jako nieodłącznego towarzysza szczęścia. Amen.

Modlitwa za Polskę

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za Anioła Stróża Polski, którego dałeś narodowi naszemu, by strzegł naszej Ojczyzny. Oręduj za nami u Boga, byśmy dobrze używali naszej wolności. Wypraszaj każdemu z nas dar Bożej Mądrości, abyśmy umieli bronić prawdziwych wartości, żyjąc według zasad moralnych i wskazań sumienia.
- Oświecaj nas, abyśmy wybierali to, co służy dobru naszej Ojczyzny i byli wierni wartościom Bożym, dla których nasi Ojcowie przelewali swą krew i ginęli. A mnie wyjednaj u Boga łaskę …, o którą pokornie proszę przez Twoje przemożne wstawiennictwo. Amen.

Pieśń

Rozwiń skrzydła Archaniele
ponad miejsce boju wzleć.
Nam walczącym stań na czele
i w zwycięstwo wiarę wznieć.
Rano wieczór dniem i nocą,
gdy pójdziemy w krwawy bój.
W wirze walki bądź pomocą,
przy nas wszędzie zawsze stój.

Gdy nić życia ręka wroga
przetnie nam na zawsze już,
Zawiedź duszę przed tron Boga
jako jej Archanioł Stróż.
Wstaw się za nią, wskaż na bliznę,
daj świadectwo o niej swe,
Że za wiarę i Ojczyznę
opuściła ziemię tę.

Modlitwa prośby

„Nowenna do św. Michała Archanioła i Aniołów”, str. 72

- Panie Jezu, Ty sam zachęcasz nas: „Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam”, prosimy wysłuchaj naszych błagań. Nie liczymy na nasze zasługi, lecz na Ciebie, jedynego Pośrednika, na wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, świętego Michała Archanioła, Aniołów i Świętych. Z góry dziękujemy Ci, nasz Panie, bo zawsze dajesz dobre rady swym dzieciom.
Za wstawiennictwem Maryi, św. Michała i Aniołów. Wysłuchaj nas, Panie!

Prośby do św. Aniołów ? naszych współbraci

Modlitewnik - „Ze św. Aniołami przez życie”, str. 208

Święta Maryjo, Królowo Aniołów,
- módl się za nami.
Wszystkie chóry błogosławionych duchów,
- pozwólcie nam śpiewać wraz z Wami Waszą Pieśń pochwalną.
Wszyscy Aniołowie i Archaniołowie, bądźcie nam
- posłańcami Boskiej miłości.
Ty, mój święty Aniele, racz przyjąć
- moją wdzięczność za Twoją miłość.
Aniołowie moich krewnych i przyjaciół,
- ochraniajcie ich.
Aniołowie wszystkich nam powierzonych,
- sprawcie, byśmy byli dla nich widzialnym Aniołem Stróżem.
Aniołowie ludzi wierzących,
- umacniajcie ich wierność w wyznawaniu wiary.
Aniołowie tych, co pozostają uwięzieni w błędach wiary
- przyprowadźcie ich na drogę prawdy.
Aniołowie ludzi niewierzących,
- wyjednajcie im tę łaskę, aby zajaśniało dla nich światło wiary.
Aniołowie poszukujących,
- wyproście im powrót do domu.
Aniołowie grzeszników
- ratujcie ich.
Aniołowie chorych i smutnych,
- pocieszajcie ich.
Aniołowie umierających,
- zaprowadźcie ich do domu Ojca.
Aniołowie wątpiących i zniechęconych,
- podnoście ich na duchu.
Aniołowie zgorzkniałych i osamotnionych,
- przyprowadźcie ich do Źródła Radości.
Aniołowie ubogich i cierpiących niedolę,
- przynoście im pomoc i umacniajcie ich.
Aniołowie bogatych,
- pobudzajcie ich do dobroci i hojności.
Aniołowie naszych dobroczyńców,
- wynagradzajcie im ich miłość.
Wszyscy Aniołowie Stróżowie,
- strzeżcie nas i prowadźcie do Boga.

Święci Aniołowie Pańscy, wyproście nam łaskę modlitwy cierpliwej, wytrwałej i pełnej ufności. Wierzymy, że przez moc Waszego wstawiennictwa zostaniemy wysłuchani. Amen.

Pieśń

Patronie nasz, Święty Michale
Ku prośbom naszym się skłoń
Ucisz świata wzburzone fale
Niech ciemne moce gromi Twa dłoń.

Do Maryi Królowej Aniołów

Modlitewnik ? „Ze św. Aniołami przez życie”, str. 269

Boże, który Najświętszą Dziewicę Maryję, Matkę Twojego Jednorodzonego Syna, Wziętą z ciałem i duszą do nieba, wyniosłeś ponad wszystkie chóry Aniołów, spraw, aby nas broniła Jej opieka i abyśmy mogli się radować wiekuistym obcowaniem z mieszkańcami nieba. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Potężna Królowo Niebios

- Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż Hufcom Anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła.
Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie. Amen.

Pieśń

Królowej Anielskiej śpiewajmy
Różami uwieńczmy Jej skroń
Jej serca w ofierze składajmy,
Ze łzami wołajmy doń:
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam.

Ostatnia aktualizacja: sobota, 4 września 2010 r., 23:48
 

Pogotowie modlitewne

Potrzebujesz modlitwy? Napisz swoją intencję, a Rycerze Świętego Michała Archanioła, za wstawiennictwem Chórów Anielskich, przedstawią ją Ojcu Niebieskiemu.


Uwaga:
w przesłanych intencjach będziemy modlić się na najbliższym spotkaniu naszego Zastępu.