Strona główna » O parafii » Budowa kościoła

Budowa kościoła parafialnego

„Kościoły są wspaniałymi pomnikami żywej wiary, (...),
miłości do Boga, do Kościoła”

Jan Paweł II, Zakopane - Krzeptówki

BUDOWĘ KOŚCIOŁA pw. ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW

można wesprzeć przez:

 • składkę na tacę w każdą II i ostatnią niedzielę miesiąca (imiennie w kopercie lub anonimowo),
 • przy każdej okazji na ręce ks. Proboszcza lub w biurze parafialnym,
 • wpłatę na konto parafii:
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW w Poznaniu
  BANK ZACHODNI WBK S.A. VI O/POZNAŃ Plac Wolności 15
  NR 47 10901362 0000 0000 3602 2323

 • przekazanie darowizny (do 10% swoich rocznych dochodów można odliczyć od swojej podstawy opodatkowania),
 • wskazanie sponsorów,
 • modlitwę, ofiarowanie cierpienia, pracę fizyczną na budowie.

Za wszystkich ofiarodawców i dobroczyńców, w każdą II i IV niedzielę miesiąca jest odprawiana Msza św.

Za wszystkie ofiary,
tak duchowe, jak materialne
i pracę fizyczną serdeczne BÓG ZAPŁAĆ
i odwzajemniam się modlitwą.
ks. proboszcz Witold Parecki