Strona główna » Archiwum


Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.

J 11, 25-26

Niech Was przygarnie Chrystus Uwielbiony

W Jezusie zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania
i choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci,
znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności.
Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy,
i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki,
znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie.

z prefacji o zmarłych (nr 86)

 

Archiwum wpisów z: