Strona główna » Archiwum

Życzenia wielkanocne od Zastępu Rycerstwa św. Michała Archanioła
Grupy duszpasterskie - Zastęp Rycerstwa Świętego Michała Archanioła

Życzenia wielkanocne 2012 r.

«Świetlisty anioł ogłasza,
Że Pan zmartwychwstał prawdziwie,
Zwyciężył płacz i cierpienie,
Pokruszył piekła kajdany.

O stań się Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.

Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen»

(Hymn z jutrzni w okresie Wielkanocy)

Chwalebne Zmartwychwstanie Pana jest kluczem do zrozumienia całego Jego życia i fundamentem naszej wiary.

Święty Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian pisze:

Chrystus zmartwychwstał i to jako pierwszy! Skoro śmierć przyszła przez człowieka, to przez Człowieka przyjdzie także zmartwychwstanie. Jak bowiem przez jedność z Adamem wszyscy umierają, tak też przez jedność z Chrystusem wszyscy będą przywróceni do życia.
(1 Kor 15, 20-22)

W dniu Zmartwychwstania Pańskiego pragniemy, naszym Kapłanom, drogim Parafianom, Rycerzom, Czcicielom św. Michała Archanioła oraz Wszystkim czytającym naszą stronę internetową, złożyć życzenia:

  • abyśmy nigdy nie umarli przez grzech,
  • abyśmy sprostali wezwaniu do apostolstwa zjednoczeni z Chrystusem,
  • abyśmy umieli kształtować świat według Jego Ducha,
  • abyśmy w radości przeżywali Misterium Paschalne.

Obfitości łask i błogosławieństwa Zmartwychwstałego Pana składa
Zastęp Rycerstwa św. Michała Archanioła przy parafii Świętych Aniołów Stróżów w Poznaniu.

 

Archiwum wpisów z: