Strona główna » Archiwum

Strona główna - Wpisy okolicznościowe strony głównej

O Jezu, w Hostii utajony,
Serce moje Cię czuje.
I choć kryją Cię zasłony,
Ty wiesz, że Cię miłuję, Panie mój.

Rysunek przedstawiający dłonie kapłana trzymającego Hostię i Kielich otoczone blaskiem, na ciemnopomarańczowym tle. Obrazek jest podpisany: Bądź uwielbiony Panie.

W noc ostatnią, przy Wieczerzy,
z tymi, których braćmi zwał,
pełniąc wszystko jak należy,
czego przepis prawny chciał,
sam Dwunastu się powierzył,
i za pokarm z Rąk Swych dał.

Słowem, więc Wcielone Słowo
chleb zamienia w Ciało Swe,
wino Krwią jest Chrystusową,
darmo wzrok to widzieć chce.
Tylko wiara Bożą mową
pewność o tym w serca śle.

Przed tak wielkim Sakramentem
upadajmy wszyscy wraz,
niech przed Nowym Testamentem
starych praw ustąpi czas.
Co dla zmysłów niepojęte,
niech dopełni wiara w nas.

Bogu Ojcu i Synowi
hołd po wszystkie nieśmy dni.
Niech podaje wiek wiekowi
hymn triumfu, dzięki, czci,
a równemu Im Duchowi
niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.

 

Archiwum wpisów z: