Strona główna » Archiwum


Oto Panna pocznie i porodzi Syna,
i nazwie Go imieniem Emmanuel – Bóg jest z nami.

Iz 7, 14

Jego przepowiadali wszyscy prorocy,
Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością,
Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście
I ogłosił Jego obecność wśród ludu.
On pozwala nam z radością przygotować się
Na święta Jego Narodzenia,
Aby gdy przyjdzie,
Znalazł nas czuwających na modlitwie
I pełnych wdzięczności.

z prefacji adwentowej (nr 2)

 

Archiwum wpisów z: