Strona główna » Sakramenty

Sakramenty


Przygotowanie do chrztu małych dzieci
Chrzest

Msze św. z udzieleniem sakramentu chrztu św. odbywają się:

 • w sobotę przed II niedzielą miesiąca o godz. 18:30
 • oraz w IV niedzielę miesiąca o godz. 12:15 (w lipcu i sierpniu – 11:00).

Rodzice, zgłaszając dziecko do chrztu, zobowiązani są przedstawić:

 • akt urodzenia dziecka,
 • dokument ślubu kościelnego,
 • zaświadczenia chrzestnych z ich parafii, że są praktykującymi katolikami.

UWAGA: Chrzestnymi mogą być tylko gorliwi (wierzący i praktykujący) katolicy; na Mszy św. chrzcielnej przystąpią do Komunii św. Kto żyje z drugą osobą na kontrakt cywilny albo bez kontraktu (na sposób małżeński) nie może być chrzestnym(-ą) (por. kan. 874 § 1 p. 4 KPK).

Przygotowanie obejmuje dwie katechezy dla rodziców i chrzestnych.

 • Pierwszą z nich można odbyć wcześniej, nawet przed urodzeniem dziecka; najpóźniej jeden miesiąc przed chrztem - zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 19:00 w salce katechetycznej przy zakrystii.
 • Druga będzie bezpośrednio przed chrztem św. (zawsze w piątek o godz. 19:00 w kościele).

Warunkiem zapisania dziecka do chrztu jest uprzedni udział w pierwszej katechezie.

Ostatnia aktualizacja: niedziela, 5 lipca 2020 r., 13:27
 
Sakrament pojednania
Spowiedź święta

Spowiedź w konfesjonale, z zachowaniem rygorów sanitarnych! Przed podejściem do konfesjonału każdy penitent dezynfekuje folię na kratkach konfesjonału.

Spowiedź pół godziny przed ranną i wieczorną Mszą świętą.

Ostatnia aktualizacja: niedziela, 13 września 2020 r., 22:54
 
Sakrament małżeństwa Drukuj

Narzeczeni zgłaszają się w biurze parafialnym na 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa. Termin pierwszego spotkania uzgadniają uprzednio z ks. Proboszczem. W biurze parafialnym zgłaszają się z następującymi dokumentami:

 • dowód osobisty,
 • metryka chrztu świeżej daty,
 • zaświadczenie o ukończeniu katechez dla narzeczonych,
 • zaświadczenie z poradni rodzinnej,
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego.
Ostatnia aktualizacja: niedziela, 5 lipca 2020 r., 13:37